Gedaene Coursen door den Schipper Commandeur Marten Gerritsen Vries met het fluytschip Castrricum A゜1643.
成立年 寛永20年 (1643)
形態 4色刷 55×77cm
内容説明 オランダの航海者フリースの日本北方探検図。北海道、樺太、クナシリ島は接続し、巨大なコンパニース・ラント(ウルップ島)あり。フリースの航路も記す。“Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 neer het Noorden en Oosten van Japan."" Amsterdam、 1858.付図。
請求記号 洋915.1-L572 (北大北方資料室)
収載目録名 北海道関係地図・図類目録
レコードID 0D000040000000000