Kjobenhavn
成立年[n.d.]
出版事項[n.p.] : Dansk Kunst- og Kortforlag
形態1 v. illus. 24cm
請求記号高岡・松岡パンフ 欧文 0030(北海道大学附属図書館本館・書庫)
収載目録名高岡・松岡旧蔵パンフレット目録
レコードID0H055610000000000