Kjobenhavn
成立年 [n.d.]
出版事項 [n.p.] : Dansk Kunst- og Kortforlag
形態 1 v. illus. 24cm
請求記号 高岡・松岡パンフ 欧文 0030 (北海道大学附属図書館本館・書庫)
収載目録名 高岡・松岡旧蔵パンフレット目録
レコードID 0H055610000000000