Forelaesninger of ovelser ved Kjobenhavns Universitet og den polytekniske laereanstalt
成立年 1903
出版事項 Kjobenhavn : Trykt i Universitetsbogtrykkeriet (J.H. Schultz)
形態 32 p. 23cm
請求記号 高岡・松岡パンフ 欧文 0342 (北海道大学附属図書館本館・書庫)
収載目録名 高岡・松岡旧蔵パンフレット目録
レコードID 0H058730000000000